Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017

2/4/2017 10:57

Tuyenquang.gov.vn:

Bắt đầu Kết thúc Nội dung / Lý do Tên đường dây, thiết bị Phạm vi ảnh hưởng
ĐIỆN LỰC CHIÊM HOÁ
7h30 05/04/2017 9h30 05/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Táp thêm dây dẫn pha A bị tưa sợi tại khoảng dây dẫn từ vị trí cột 3 ÷ 4 sau DCL 1-3 Nà Luông CD 1-3 NÀ LUÔNG (HA) Các khách hàng sử dụng điện sau TBA Tông Xong
7h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Thay xà, kéo căng rải dây, chuyển hòm hộp công tơ TBA Làng Đẩu Thôn Làng Đẩu
13h30 05/04/2017 16h 05/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay cáp tổng và tủ 0,4kV TBA Trung Vượng Các khách hàng sử dụng điện sau TBA Trung Vượng
8h30 04/04/2017 10h30 04/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : -Điều chỉnh nấc phân áp MBA TBA Hòa Đa Các khách hàng sử dụng điện sau TBA Hòa Đa
7h30 04/04/2017 9h30 04/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Điều chỉnh nấc phân áp MBA TBA Phúc Thịnh Thôn Phúc Thịnh
14h30 04/04/2017 16h30 04/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : -Điều chỉnh nấc phân áp MBA TBA Khuân Hang Thôn Khuân Hang
9h30 04/04/2017 11h30 04/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : -Điều chỉnh nấc phân áp MBA TBA An Phú (TT) Thôn An Phú (TT)
7h30 04/04/2017 9h30 04/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay sứ IIC-70 tại vị trí cột 28 sau DCL 28-3 Thủy Nông Cao Dao 1-3 Thuỷ Nông Khu vực xã Tân Mỹ
7h 04/04/2017 17h 04/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Thay xà, kéo căng rải dây, chuyển hòm hộp công tơ TBA Làng Đẩu Thôn Làng Đẩu
7h30 03/04/2017 11h30 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay cáp tổng và tủ hạ thế TBA Mã Lương các khách hàng sử dụng điện sau TBA Mã Lương
7h 03/04/2017 17h30 03/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Thay xà, căng rải dây, tháo chuyển hòm hộp công tơ. TBA Làng Đẩu Thôn Làng Đẩu
13h30 03/04/2017 17h 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay cáp tổng và tủ hạ thế TBA Pắc Hóp Thôn Pắc Hóp...
7h 03/04/2017 17h 03/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Lắp xà, kéo rải thay dây dẫn, tháo chuyển hộp công tơ và dây băng khách hàng TBA Làng Đẩu Thôn Làng Đẩu
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN
13h 09/04/2017 16h 09/04/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối phát triển TBA công cộng mới Cầu dao 1-3 Hùng Đức Toàn bộ khu vực xã Hùng Đức TBA Đồng Gianh xã Đức Ninh
6h 09/04/2017 9h 09/04/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối phát triển TBA công cộng mới Máy cắt 374 Tân Thành mất điện hoàn toàn các Xã: Phù Lưu,Minh Dân,Minh Khương, Bạch Xa Yên Thuận - Xã Tân Thành gồm các TBA sau:Làng Bát,Thuốc Hạ, Ma Long, Thôn 4 Làng Bát
6h 09/04/2017 9h 09/04/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối phát triển TBA công cộng mới Cầu dao 1-3 Trung Thành Khách hàng sử dụng điện sau CD 1-3 trung Thành
ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG
7h30 09/04/2017 17h30 09/04/2017 Khác : Lắp phụ kiện và thay dây dẫn Lộ 2 TBA Đồng Chùa (T.Lộ)---TBA Đồng chùa (Tuân Lộ) Các khách hàng sử dụng điện thuộc lộ 2 TBA Đồng Chùa(Tuân Lộ)
8h 08/04/2017 16h 08/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc đường dây hạ áp TBA Uỷ Ban xã Tân trào Các thôn :Thôn Thia, Vĩnh Tân, Nà Viện
8h 08/04/2017 16h 08/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc đường dây hạ áp TBA Thanh Phát Thôn Lục Liêu , thôn Cây Nhội, thôn Tân Thành
7h30 08/04/2017 17h30 08/04/2017 Khác : Lắp phụ kiện và thay dây dẫn Lộ 1 TBA Đồng Chùa (T.Lộ)---TBA Đồng chùa (Tuân Lộ) Các khách hàng sử dụng điện thuộc lộ 1TBA Đồng Chùa(Tuân Lộ)
8h 08/04/2017 16h 08/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc đường dây hạ áp TBA Sài lĩnh Thôn Sài Lĩnh, Lãng Cư
7h30 08/04/2017 17h30 08/04/2017 Khác : Lắp phụ kiện và thay dây dẫn Lộ 2 TBA Đồng Chùa (T.Lộ)---TBA Đồng chùa (Tuân Lộ) Các khách hàng sử dụng điện thuộc lộ 2 TBA Đồng Chùa(Tuân Lộ)
13h30 07/04/2017 15h30 07/04/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ TI tổng TBA TBA Xạ Hương Thôn Xạ Hương
8h30 07/04/2017 12h 07/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp TBA Nam Hiên (SN) Thôn Nam Hiên, Trúc Long, Làng Nàng
9h 07/04/2017 11h30 07/04/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ TI tổng TBA TBA Cầu Cháy ( Vĩnh Lợi) Thôn Cầu Cháy, Cây Đa, Đất Đỏ
7h30 07/04/2017 17h30 07/04/2017 Khác : Lắp phụ kiện và thay dây dẫn Lộ 1 TBA Đồng Chùa (T.Lộ)---TBA Đồng chùa (Tuân Lộ) Các khách hàng sử dụng điện thuộc lộ 1TBA Đồng Chùa(Tuân Lộ)
8h 05/04/2017 16h 05/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc đường dây hạ áp TBA Uỷ Ban Lương Thiện Các thôn : Khuân Tâm, Đồng Tranh, Đồng Quan, Phục Hưng
8h 05/04/2017 16h 05/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc đường dây hạ áp TBA Tân Tiến (Lương Thiện) Thôn Tân Tiến
8h30 05/04/2017 12h 05/04/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay địnhkỳ TI tổng TBA TBA Hoàng Tân Thôn Hoàng Tân 1, Hoàng Tân 2, Cây Đa 1, Cây Đa 2 ,Hoàng La 2
7h30 04/04/2017 12h 04/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc đường dây hạ áp Lộ 1 TBA UB xã Hào Phú---TBA Uỷ Ban xã Hào Phú Thôn thắng Lợi, Thọ Đức
13h30 03/04/2017 15h30 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu MBA và thay hạt chống ẩm TBA Kim Xuyên 2 (xã Hồng Lạc) Thôn Kim Xuyên
8h 03/04/2017 16h30 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp, xử lý tiếp xúc cân pha phụ tải Đ/d hạ áp Trạm Xóm mới Thôn Phúc Kiện, Phúc Bình
8h30 03/04/2017 16h 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha phụ tải TBA Hoàng La Thôn Hoàng La, Ninh phú
13h30 03/04/2017 15h30 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu MBA và thay hạt chống ẩm TAB U¿ Ban xã C¿p Ti¿n Thôn Phú Lương, Tiến Thắng
8h 03/04/2017 9h30 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu MBA và thay hạt chống ẩm TBA Tân An 1 Thôn Tân An, Y Nhân
10h 03/04/2017 12h 03/04/2017 Thay công tơ định kỳ : Xử lý rò dầu MBA và thay hạt chống ẩm TBA Gò đồn Thôn Phú Lương
8h30 03/04/2017 10h 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay đầu cốt cực MBA phía hạ áp TBA Hưng thành (Sầm D) Thôn Hưng Thành
10h30 03/04/2017 12h 03/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu MBA và thay hạt chống ẩm TBA Hưng Định 2 Thôn Hưng Định
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ
6h 15/04/2017 8h 15/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Trường Chính trị - Tổ 4, 5 phường Ỷ La; tổ 28 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang
15h 15/04/2017 17h 15/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Trường Chính trị - Tổ 4, 5 phường Ỷ La; tổ 28 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h 14/04/2017 8h 14/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
15h 14/04/2017 17h 14/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h 13/04/2017 8h 13/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
15h 13/04/2017 17h 13/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
15h 12/04/2017 17h 12/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h 12/04/2017 8h 12/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
15h 11/04/2017 17h 11/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h30 11/04/2017 8h 11/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h30 10/04/2017 8h 10/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
15h 10/04/2017 17h 10/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
14h 10/04/2017 15h 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Xóm 13 Tràng Đà Xóm 13 Tràng Đà
15h30 10/04/2017 16h30 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Ghềnh Quýt Xã Tràng Đà
10h30 10/04/2017 11h30 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Ghềnh Gà 2 Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn
14h 10/04/2017 15h 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Xóm 4 Xã Tràng đà xóm 4 xã Tràng Đà
15h30 10/04/2017 16h30 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Xóm 7 Tràng Đà (Ô.Viễn) xóm 7 xã Tràng Đà
7h30 10/04/2017 8h30 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Xóm 1-2 Tràng Đà Xóm 1, 2 xã Tràng Đà
9h 10/04/2017 10h 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Tuyên Bình xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang.
10h30 10/04/2017 11h30 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện TBA Xóm 6 Xóm 6 xã Tràng Đà
7h30 10/04/2017 8h30 10/04/2017 Thay công tơ định kỳ : Sửa chữa lưới điện Trường Tiến Phường Tân Hà
9h 10/04/2017 10h 10/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Ghềnh Gà Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn
15h30 08/04/2017 16h30 08/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Viện Kiểm sát Tỉnh Tổ 15, 22, 24 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
15h30 08/04/2017 16h30 08/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Sửa chữa lưới điện Tổ 28 Minh Xuân Tổ 28 Minh Xuân
14h 08/04/2017 15h 08/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Tổ 16 Phan Thiết Tổ 16 phường Phan Thiết
10h30 08/04/2017 11h30 08/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Bệnh viện Lao Tổ 20, tổ 36 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
9h 08/04/2017 10h 08/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Công an Tỉnh Tổ 6 phường Phan Thiết, thành Phố Tuyên Quang
7h30 08/04/2017 8h30 08/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Bệnh viện A - Tổ 16, tổ 19 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
7h30 08/04/2017 8h30 08/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Tổ 14 Tân Hà Tổ 14 phường Tân Hà
15h 08/04/2017 17h 08/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h30 08/04/2017 8h 08/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : chỉnh trang lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
9h 08/04/2017 10h 08/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện XN Mộc Phường Tân Hà
10h30 08/04/2017 11h30 08/04/2017 Thay công tơ định kỳ : Sửa chữa lưới điện Lô Cô - Tổ 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
14h 08/04/2017 15h 08/04/2017 Thay công tơ định kỳ : Sửa chữa lưới điện Tổ 29 Minh Xuân Tổ 29 phường Minh Xuân
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Cổ Ngựa Xã An khang, thành phố Tuyên Quang.
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Lưỡng Vượng xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Gốm Xã Lưỡng Vượng
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Trung đoàn 148 Trung đoàn E148
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Bình Trù Xã lưỡng Vượng, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Liên Thịnh Xã Lưỡng Vượng, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Dịch vụ chè Thôn Sông Lô 3, 5, 6, 7, 8 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Dốc Võng Xã Lưỡng Vượng, An Khang, thành phố Tuyên Quang.
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Bơm xóm 5 Thôn Sông Lô 6, thôn Sông Lô 8 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.
8h 05/04/2017 17h 05/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Xóm Chè 8 Xóm Chè 8, Phó Bể , Song Lĩnh, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.
ĐIỆN LỰC YÊN SƠN
7h 07/04/2017 16h 07/04/2017 Khác : Tháo hệ thống đo đếm trung thế tại cột 4 nhánh rẽ Xuân Vân CDPĐ 1-3 Xuân Vân Các xã Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết
7h 07/04/2017 12h 07/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm trạm cắt 972 Tân Long Dao cách ly 1-9 Tân Long Xã Tân Long, Tân Tiến
7h 04/04/2017 12h 04/04/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA công cộng mới Máy cắt 374 Z129 Xã Đội Bình và các TBA Di dân bãi rác, đội 5+15, Đồng Cả, Hùng Thắm, Sư 316, E98, Trường bắn, Mỏ đá chi Đám, bệnh viện Hùng Vương. bom nước 129
7h 04/04/2017 12h 04/04/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA công cộng mới xây dựng Máy cắt 374 Z129 Xã Đội Bình và các TBA Di dân bãi rác, đội 5+15, Đồng Cả, Hùng Thắm, Sư 316, E98, Trường bắn, Mỏ đá chi Đám, bệnh viện Hùng Vương. bom nước 129
7h 04/04/2017 12h 04/04/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Dau noi TBA moi Máy cắt 374 Z129 Xã Đội Bình và các TBA Di dân bãi rác, đội 5+15, Đồng Cả, Hùng Thắm, Sư 316, E98, Trường bắn, Mỏ đá chi Đám, bệnh viện Hùng Vương. bom nước 129
7h 01/04/2017 12h 01/04/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA công cộng mới Máy cắt 374 Z129 Xã Đội Bình và các TBA Di dân bãi rác, đội 5+15, Đồng Cả, Hùng Thắm, Sư 316, E98, Trường bắn, Mỏ đá chi Đám, bệnh viện Hùng Vương. bom nước 129
Nguồn: pctuyenquang.npc.com.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục