​ Tập huấn sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

13/4/2017 9:22

Ngày 13/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh.Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có các học viên là cán bộ làm công tác công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến, truyền đạt các nội dung hướng dẫn sử dụng và điều khiển hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang. Tham gia gia thực hành, thực tế việc sử dụng, điểu khiển hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Tuyên Quang. Ở mỗi nội dung tập huấn, Ban tổ chức đều dành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp thắc mắc của học viên về các nội dung có liên quan để giúp học viên thực sự hiểu rõ và có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.


Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ nắm rõ về hệ thống hội nghị trực tuyến, vận hành các phòng họp trực tuyến tại đơn vị và làm chủ được hệ thống Truyền hình hội nghị của tỉnh.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục