Tuyên Quang triển khai thu thập số liệu báo cáo mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2017

14/4/2017 15:9

Tuyenquang.gov.vn: Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản số 924/UBND-THCB gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc cung cấp số liệu mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2017.

Đây là cuộc khảo sát hàng năm do Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Hội Tin học Việt Nam tổ chức, nhằm đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và các Ngân hàng thương mại (gọi tắt là Báo cáo Vietnam ICT Index). Qua 11 năm xây dựng và công bố thường niên, Báo cáo Viet Nam ICT Index cho thấy được bức tranh toàn cảnh khá đầy đủ, khách quan về hiện trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT ở Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo, sử dụng để xây dựng các cơ chế, chính sách cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT. 

Năm nay, Báo cáo Vietnam ICT Index 2017 vẫn duy trì bộ chỉ tiêu mới đánh giá năm 2016, ngoài các số liệu hạ tầng cơ bản sẽ đánh giá độc lập các chỉ tiêu chính phủ điện tử theo chuẩn mực quốc tế, phương pháp tính xếp hạng cũng đổi mới theo hướng đơn giản, minh bạch.
 


Lớp tập huấn sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang. 
Đây cũng là một chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật CNTT của Báo cáo ICT Vietnam Index.

Nội dung các thông tin yêu cầu cung cấp để xây dựng báo cáo bao gồm: Thông tin chung; Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Hạ tầng nhân lực công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin; Sản xuất – Kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Theo báo cáo Vietnam ICT Index năm 2016, chỉ số ICT Index của tỉnh Tuyên Quang đứng vị trí thứ 48 trong Bảng xếp hạng chung với 0,3323 điểm, tăng 10 bậc và tăng 0.077 điểm so với năm 2015; Chỉ số hạ tầng kỹ thuật đứng ở vị trí thứ 52 với 0,1723 điểm, tăng 10 bậc và tăng 0,0143 điểm so với năm 2015; Chỉ số hạ tầng nhân lực tăng mạnh khi đứng ở vị trí thứ 24 với 0,6123 điểm, tăng 34 bậc và tăng 0,2171 điểm so với năm 2015; Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin đã thoát khỏi vị trí cuối cùng khi đứng ở vị trí thứ 59 với 0,2122 điểm, tăng 04 bậc và tăng 0,0239 điểm so với năm 2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang sẽ căn cứ vào số liệu cung cấp của các cơ quan, đơn vị để tổng hợp, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin & Truyền thông báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2017 tại tỉnh Tuyên Quang trước ngày 30/4/2017.

Đây là một nhiệm vụ sức quan trọng trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, là cơ sở đánh giá đúng mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT tại tỉnh nhà; giúp cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp hiểu rõ được hiện trạng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, từ đó có thể đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp nhằm cải thiện phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại đơn vị, tạo môi trường làm việc điện tử ổn định, an toàn, an ninh thông tin,…Góp phần xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở, thúc đẩy phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi thực hiện cung cấp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông đã tạo các biểu mẫu cung cấp số liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Tải về các biểu mẫu báo cáo tại đây.
Nguyễn Lan

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục