Bưu điện tỉnh Tuyên Quang mở thêm dịch vụ “Phát hàng thu tiền - COD” tại 32 điểm phục vụ

15/4/2017 11:34

Theo Quyết định số 96/QĐ-BĐTQ ngày 07/4/2017, từ ngày 15/4/2017, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang mở dịch vụ “Phát hàng thu tiền - COD” trong nước chiều đi và đến tại 32 điểm phục vụ mới trên địa bàn toàn tỉnh


Điểm Bưu điện Văn hóa xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn.

Dịch vụ Phát hàng Thu tiền (COD) là dịch vụ đặc biệt được sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu chính mà người gửi có thể uỷ thác cho Vietnam Post thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hoá) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi. Dịch vụ COD được áp dụng cho các loại dịch vụ Bưu chính trong nước: Bưu phẩm Ghi số, Bưu kiện, EMS, VE, Bưu chính ủy thác.

Cước Phát hàng thu tiền (COD) theo quy định bao gồm:
- Cước dịch vụ chuyển phát mà khách hàng lựa chọn để gửi bưu gửi COD;
- Cước dịch vụ phát hàng thu tiền - COD (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): bằng 0,75% giá trị bưu gửi; tối thiểu là 7.000 đồng.
- Cước chuyển tiền: bằng 50% cước dịch vụ thư chuyển tiền. Đây là cước chuyển khoản tiền mà VNPOST thu hộ từ người nhận bưu gửi COD để trả cho người gửi.
- Cước các dịch vụ cộng thêm khác (nếu có) như chuyển hoàn bưu gửi COD, gia hạn phiếu chuyển tiền COD, chuyển nhanh phiếu chuyển tiền COD… được tính theo mức cước dịch vụ tương ứng theo bảng cước của VNPOST.
- Cước đối với bưu gửi COD có nội dung là hàng cồng kềnh, dễ vỡ: được quy đổi và tính theo mức cước hàng cồng kềnh và hàng nhẹ của dịch vụ cơ bản mà khách hàng lựa chọn.
- Cước vận chuyển, bảo quản hoặc phát theo yêu cầu đặc biệt: được thoả thuận trên cơ sở yêu cầu của khách hàng.

Các điểm cung cấp dịch vụ “Phát hàng thu tiền – COD” của Bưu điện tỉnh gồm:
Huyện Chiêm Hóa: các Điểm BĐVH xã Vinh Quang; Trung Hà; Hùng Mỹ; Hòa Phú; Minh Quang.
Huyện Hàm Yên: các Điểm BĐVH xã Yên Phú; Nhân Mục; Bình Xa; Thái Hòa; Bạch Xa.
Huyện Na Hang:  các Điểm BĐVH xã Thổ Bình; Năng Khả; Thượng Nông; Bình An.
Huyện Sơn Dương:  các Điểm BĐVH xã Trung Yên; Hợp Hòa; Kháng Nhật; Phúc Ứng; Cấp Tiến; Vĩnh Lợi; Đông Thọ; Văn Phú.
Huyện Yên Sơn:  các Điểm BĐVH xã Tứ Quận; Trung Môn; An Khang; Phú Lâm; Phúc Ninh; Kiến Thiết; Nhữ Khê; Kim Quan; Thắng Quân; Lực Hành.
MT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục