Tăng cường phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

15/4/2017 12:36

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người


Phun thuốc phòng dịch - ảnh minh họa.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra tra, nghiêm cấm mọi hình thực vận chuyển buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc, giám sát chặt chẽ khu vực buôn bán, giết mổ gia cầm tại các chợ có bán gia cầm sống và tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực có bán gia cầm sống sau mỗi phiên chợ; Tăng cường lấy mẫu giám sát trên gia cầm và môi trường nhằm phát hiện vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút khác trên gia cầm tại các chợ buôn bán gia cầm sống để có biện pháp xử lý kịp thời; Bố trí đầy đủ bảo hộ cá nhân, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng, phổ biến kỹ năng phòng lây nhiễm vi rút cúm khi tiếp xúc với gia cầm cho lực lượng thú y và các lực lượng tham gia phòng chống, dịch cúm gia cầm và tiêu hủy gia cầm mắc bệnh.

Sở Y tế: Theo dõi sát diễn biến dịch cúm A/H7N9, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H7N9 ở người để ứng phó kịp thời khi có dịch; Chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào địa bàn và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn theo quy định hiện hành của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y đối với tổ chức, cá nhân giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại cơ sở; tổng hợp báo cáo, đề xuất biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, phối hợp với lực lượng thú y, quản lý thị trường, thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển bất hợp pháp gia cầm và sản phẩm gia cầm theo quy định của pháp luật. Các sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý thị trường theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này.

Các cơ quan báo, đài của tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để tuyên truyền, phổ biến về tác hại, nguy cơ dịch cúm gia cầm và các biện pháp phòng chống dịch để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
MT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục