UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4

17/4/2017 16:29

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 17/4, UBND tỉnh đã tổ chức họp kỳ tháng 4/2017. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu tại kỳ họp.
 
Cuộc họp tập trung vào các nội dung: Dự thảo về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn và chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao đến năm 2020; Chương trình hành động của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52 ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất và Phương án thiết kế xây dựng Bia di tích Chi bộ Mỏ Than; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 11 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05, Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào chính sách khuyến khích hỗ trợ cây giống lâm nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thị trường; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất...
 


Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng chính sách khuyến khích phát triển tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 nhằm giải quyết những khó khăn, hạn chế trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo ra tư duy mới, cách nhìn mới, tạo động lực cho phát triển sản xuất, nhất là đối với người nông dân và các doanh nghiệp. Đối với Chính sách phát triển giống cây lâm nghiệp chất lượng cao đến năm 2020, với mục tiêu nâng năng suất rừng trồng lên 100m3gỗ/ha/7năm thì sẽ ưu tiên hỗ trợ giống cây keo lai mô. Đối với rừng trồng phục vụ cho sản xuất gỗ sẽ ưu tiên giống keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại.

Đối với Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp, xác định rõ những chỉ tiêu phát triển có tính khoa học. Đối với việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, cần phải có đánh giá thực trạng đời sống văn hoá của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đưa ra mục tiêu sát với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý xây dựng Bia di tích Chi bộ Mỏ Than theo hướng mở rộng không gian, diện tích và phải gắn được với việc tổ chức các hoạt động văn hoá tại địa điểm này.

Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tính chiến lược phát triển lâu dài, tổng thể của tỉnh để trên cơ sở đó, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương này.

Đối với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, đồng chí yêu cầu việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy phải trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả...
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục