Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ngành, địa phương về xây dựng nông thôn mới năm 2017

18/4/2017 5:56

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 17/4, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương về Kế hoạch, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo các xã thực hiện mục tiêu hoàn thành nông thôn mới năm 2017.
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
 
Năm 2017, tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu nâng tiêu chí bình quân toàn tỉnh lên 12 tiêu chí/xã; phấn đấu có thêm 7 xã bao gồm: Khuôn Hà (Lâm Bình), Hòa Phú (Chiêm Hóa), Thái Hòa (Hàm Yên), Trung Môn và Kim Phú (Yên Sơn); Đại Phú, Hồng Lạc (Sơn Dương) hoàn thành chuẩn nông thôn mới. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Kết quả thực hiện tại 7 xã thực hiện mục tiêu hoàn thành chuẩn nông thôn mới năm 2017,  đến nay có 1 xã đạt 16 tiêu chí, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 3 xã đạt 12 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí, 1 xã đạt 10 tiêu chí. Bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã.
 
Tỉnh có kế hoạch bê tông hóa 122,8km đường đường giao thông; xây dựng 76 công trình thủy lợi đầu mối cho 29 xã; xây dựng 81 trạm biến áp, 191,7km đường dây trung áp, 104,1km đường dây hạ áp cho 23 xã; xây dựng 7 công trình trường học các cấp; xây dựng 130 nhà văn hóa; nâng cấp, cải tạo 4 chợ nông thôn; xóa 391 nhà tạm; xây dựng mới và bổ sung trang thiết bị cho 3 trạm y tế xã.
 
Riêng tiêu chí môi trường của 7 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới 2017 được đầu tư xây dựng 5 công trình cấp nước tập trung, 7 điểm thu gom rác, 7 bãi xử lý rác thải tập trung, 14 nghĩa trang, hỗ trợ xây dựng 940 hầm bioga, 2.916 nhà tắm, 2.360 nhà tiêu, 2.015 công trình truồng trại chăn nuôi.     
 


Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các xã thực hiện mục tiêu hoàn thành nông thôn mới 2017 đã báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng, cung ứng xi măng, thực hiện tiêu chí khó đối với các địa phương.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cho rằng, kế hoạch được xây dựng sau khi đã có sự thống nhất của các ngành, khó khăn thì phải quyết tâm thực hiện. Các địa phương phải cân đối theo kế hoạch đã giao, linh hoạt xác định các nguồn vốn đầu tư xây dựng. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại kế hoạch triển khai thực hiện sớm các hạng mục xây dựng nhà văn hóa tại các xã điểm, bổ sung thêm diện tích đối với các thôn có nhiều hộ dân.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cho rằng, tất cả công việc đã được cụ thể trong kế hoạch, vì vậy các địa phương cần bám sát để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng chí đề nghị, căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, các huyện phải rà soát, cập nhật các nhiệm vụ giải pháp, phân công  nhiệm rõ ràng để tổ chức thực hiện đúng mục tiêu. Nhiệm vụ trong thời gian tới là rất lớn đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân được biết có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với vác huyện phải có ngay chủ trương xác định nguồn vốn để chủ động đầu tư, tránh vướng mắc về thủ tục. Ngành ngân hàng phải đảm bảo vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ các hộ vay làm nhà. Điện lực cần đẩy nhanh triển khai công trình điện cho 2 xã đảm bảo đáp ứng tiêu chí điện còn thiếu.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, do đó các dịa phương cần triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, tranh thủ triệt để các cơ chế, chính sách hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất, tập trung vào các cây trồng chủ lực như cây mía, chè, lạc, cam; thực hiện các giải pháp thâm canh năng suất cao…
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục