Đánh giá kết quả 4 năm thực hiện công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học

13/6/2019 10:44

Tuyenquang.gov.vn: Sáng ngày 11/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thành phố Tuyên Quang về đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.


Trong 4 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, thực hiện quy trình khám, giám định nạn nhân chất độc da cam nhanh gọn, không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài.

Nạn nhân chất độc da cam của thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đời sống từng bước được cải thiện. Hội đã huy động được gần 1,1 tỷ đồng để thực hiện chính sách, chế độ, công tác chăm sóc, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Gần 500 nạn nhân chất độc da cam được hưởng trợ cấp hàng tháng. Từ nguồn ngân sách Nhà nước và quỹ Hội đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng làm nhà, sửa chữa nhà cho 144 nạn nhân chất độc da cam.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và bàn một số giải pháp, trong đó, tập trung làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị địa phương trong các hoạt động, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI./.
Theo Tuyenquangtv.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục