UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019

19/6/2019 7:7

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 18/6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có lãnh đạo UBND tỉnh; HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì phiên họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Đề án Du lịch tâm linh; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện và quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2021; Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện Trưởng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc cơ quan, đơn vị; Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đề án hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện, thành phố.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 chỉ rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Tỉnh chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động mời gọi đầu tư có hiệu qủa. Công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch; các ngành dịch vụ có bước phát triển. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 9,02% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.504,2 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.571,9 tỷ đồng; các điểm du lịch thu hút 1.248 nghìn lượt khách du lịch, đạt 66,9% kế hoạch năm, doanh thu xã hội về du lịch đạt 1.122 tỷ đồng…; 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều trận thiên tai, ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, dịch tả lợn châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án đầu tư chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của một số nguồn vốn, chủ đầu tư đạt thấp so với yêu cầu. Cho ý kiến vào báo cáo, các đại biểu đã tập trung làm rõ những giải pháp trong 6 tháng cuối năm, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động rà soát chỉ tiêu theo kế hoạch năm đã ban hành để có giải pháp đẩy mạnh những nhiệm vụ còn chậm, thiếu hụt bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng cuối năm đã đề ra. Sở Công Thương nắm bắt, nghiên cứu cùng với các nhà máy, đơn vị có giải pháp tháo gỡ khó khăn, có phương án đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo chỉ tiêu sản xuất và tăng sản lượng các sản phẩm công nghiệp có ưu thế; hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu năm 2019, đối với những chỉ tiêu đạt thấp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, hỗ trợ người dân về phòng chống dịch tả lợn châu Phi… Chủ động nắm bắt theo dõi, thông tin trong phòng chống thiệt hại, giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa tới. Sở Tài chính tham mưu các giải pháp thu ngân sách, khai thác thêm nguồn thu để đảm bảo mục tiêu thu, chi ngân sách địa phương và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt, an toàn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, thực hiện tốt kế hoạch huy động trẻ đến trường. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tốt các nhiệm vụ về Lễ hội Thành Tuyên; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xuất khẩu lao động…

Đối với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn chỉnh các bước để xin ý kiến, trình các cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng nhất trí ban hành Đề án du lịch tâm linh, mục đích là để phát triển du lịch, huy động được những lợi thế mà tỉnh đang có để thu hút du khách. Đối với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, đồng chí đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Về dự thảo các quyết định của UBND tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện lại, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý của tỉnh đối với các lĩnh vực liên quan.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục