Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 4 Nông lâm nghiệp
Số ký hiệu: 03/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 10/04/2017
Trích yếu: Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục