Công văn 1022/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc tăng cường thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 1022/UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 14/04/2017
Trích yếu: Về việc tăng cường thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục