Hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm
Thời gian qua, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp cho nhiều hộ gia đình có vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm được việc làm mới, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống theo hướng bền vững.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp quý II
Ngày 15/7, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp quý II-2019. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp.
Liên kết chuyên mục