Thông báo về việc tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Phòng CSGT, CA tỉnh Tuyên Quang

16/7/2019 10:58

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 15/7/2019, Phòng CSGT, CA tỉnh Tuyên QUang đã ban hành văn bản số 719/TB-PC08 về việc tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng toàn văn thông báo này và danh sách 31 phương tiện xe mô tô, xe gắn máy để người vi phạm hoặc chủ sở hữu hợp pháp liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục