Thông báo về việc không tiếp công dân tháng 5/2019 của người đứng đầu Cấp uỷ tỉnh Tuyên Quang.

15/5/2019 16:14

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục