Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 của tỉnh Tuyên Quang

8/3/2018 15:56

Tuyenquang.gov.vn: Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh đăng tải toàn văn các Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 của UBND huyện, thành phố.

Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 của tỉnh Tuyên Quang

I- Thành phố Tuyên Quang

II- Huyện Hàm Yên

III- Huyện Na Hang

IV- Huyện Chiêm Hoá

V- Huyện Lâm Bình

VI- Huyện Sơn Dương

VII- Huyện Yên Sơn
1- Xã Tân Long
2- Xã Trung Minh
3- Xã Trung Trực
4- Xã Tứ Quận
5- Xã Kiến Thiết
6- Xã Nhữ Khê
7- Xã Phú Thịnh
8- Xã Mỹ Bằng
9- Xã Tiến Bộ
10- Xã Lang Quán
11- Xã Nhữ Hán
12- Xã Quý Quân
13- Xã Tân Tiến
14- Xã Thái Bình
15- Xã Phúc Ninh
16- Xã Kim Quan
17- Xã Đội Bình
18- Xã Lực Hành
19- Xã Trung Sơn
20- Xã Xuân Vân
21- Thị trấn Tân Bình
22- Xã Thắng Quân
23- Xã Hoàng Khai
24- Xã Hùng Lợi
25- Xã Phú Lâm
26- Xã Công Đa
27- Xã Chân Sơn
28- Xã Đạo Viện
29- Xã Chiêu Yên

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục