Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân để đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động

7/7/2019 17:16

Tuyenquang.gov.vn: Căn cứ hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ đã lập danh sách các cá nhân được đề nghị Nhà nước khen thưởng. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng tải danh sách các cá nhân được đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động để lấy ý kiến của nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ, Địa chỉ: Đường Chiến thắng Sông Lô, thành Phố Tuyên Quang.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục