Sở Công Thương

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tuyên Quang về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: 0913.588.017