Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 987/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018.

Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống
Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên. Trong đó, chú trọng đổi mới giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên theo hướng kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức và kỹ...

Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí.

Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình. Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/8/2018.

Sửa đổi Luật quản lý thuế
Bộ Tài chính đang dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) nhằm đổi mới các nội dung và điều luật theo hướng gia tăng các quy định cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế.

Sửa quy định về quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Luật Viên chức
Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức vì hiện nay thực tiễn triển khai các quy định của Luật Viên chức còn một số vướng mắc, bất cập.

Đề xuất quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Sửa quy định những người là công chức
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định những người là công chức.

Luật Thể dục, thể thao: Chính thức hợp pháp hóa đặt cược thể thao
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Đây là nội dung nằm trong Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Đi xe máy quên gạt chân chống - lỗi nhỏ, phạt nặng
Hầu như ai điều khiển xe máy cũng ít nhất một lần quên gạt chân chống. Theo quy định của pháp luật, lỗi không gạt chân chống xe máy bị phạt bao nhiêu tiền?

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 66/KH-UBND về Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2021.

Không dùng ngân sách để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp Nhà nước
Đây là một trong những nhiệm vụ được Quốc hội đề ra tại Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Những chiến sỹ an ninh trên trận tuyến thầm lặng
Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, lực lượng An ninh nhân dân(ANND) đã không ngừng lớn...

1/7/2018 - Luật Tiếp cận thông tin chính thức có hiệu lực
Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua (19/4/2016) tại kỳ họp thứ 11, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Đây là một đạo luật có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - đó là “quyền được biết” của dân là dấu mốc...
Liên kết chuyên mục