Tiếp tục phát động hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

13/6/2018 7:49

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 4/6/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành công văn số 1056-CV/BTGTU về việc Tiếp tục phát động hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng toàn văn van bản này.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục