Thực hiện kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài tài trợ khủng bố

16/7/2019 10:6

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố về thực hiện kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hội, quỹ; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố cho các tổ chức hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh để không bị lợi dụng tổ chức hội, quỹ nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh để đưa ra các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời theo quy định.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục