Tổ chức thực hiện dán thẻ đầu cuối (Etag) đối với tất cả các phương tiện cơ giới đường bộ

29/7/2019 9:40

Tuyenquang.gov.vn: Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 849/CĐ-TTg đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Tuyên Quang
kiểm tra an toàn, kỹ thuật xe ô tô. Ảnh: Quốc Việt

 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/3/2018. Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sau khi hoàn thành chuyển sang thu phí tự động không dừng đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc (chậm nhất ngày 31/12/2019), khẩn trương rà soát, đánh giá và có báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01/2020.
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2033/UBNDĐTXD ngày 17/7/2019 về việc triển khai thực hiện Công điện hỏa tốc số 849/CĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản triển khai thực hiện hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh. Theo đó, Sở yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dán thẻ đầu cuối (Etag) đối với tất cả các phương tiện cơ giới đường bộ thuộc đối tượng thu phí giao thông đường bộ khi vào đăng kiểm phương tiện. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng khi qua các trạm thu phí. Việc dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với toàn bộ các phương tiện thuộc diện thu phí do các cơ quan, đơn vị quản lý đảm bảo chậm nhất đến ngày 30/10/2019 phải thực hiện xong.
 
Thông tin chi tiết truy cập vào trang web của Công ty TNHH thu phí tự động VETC (http://www.vetc.com.vn).
PV
                                                                       
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục