Thành phố Tuyên Quang phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2019

22/1/2019 7:49

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 21/1, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của thành phố đạt trên 11,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Trong đó ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 2,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt gần 10 nghìn tỷ đồng; thu hút trên 620 nghìn khách du lịch, doanh thu trên 520 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2017; hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn với trên 420 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch...

Năm 2019, thành phố xác định phát triển thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại II; tổ chức triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp, dịch vụ; đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2019 đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục