Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của tỉnh Tuyên Quang

11/5/2019 10:59

Tuyenquang.gov.vn: Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh đăng tải toàn văn các Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của tỉnh Tuyên Quang

I- Thành phố Tuyên Quang

II- Huyện Hàm Yên

III- Huyện Na Hang

IV- Huyện Chiêm Hoá

V- Huyện Lâm Bình

VI- Huyện Sơn Dương

VII- Huyện Yên Sơn
1- Xã Đội bình
2- Xã Kim Quan
3- Xã Lực Hành
4- Xã Thị trấn Tân Bình
5- Xã Công đa
6- Xã Chân Sơn
7- Xã Chiêu Yên
8- Xã Đạo Viện
9- Xã Hoàng Khai
10- Xã Hùng Lợi
11- Xã Kiến Thiết
12- Xã Kim Phú
13- Xã Lang Quán
14- Xã Mỹ Bằng
15- Xã Nhữ Hán
16- Xã Nhữ Khê
17- Xã Phú Lâm
18- Xã Phú Thịnh
19- Xã Phúc Ninh
20- Xã Quý Quân
21- Xã Tân Long
22- Xã Tân Tiến
23- Xã Tiến Bộ
24- Xã Tứ Quận
25- Xã Thái Bình
26- Xã Thắng Quân
27- Xã Trung Môn
28- Xã Trung Sơn
29- Xã Trung Trực 
30- Xã Xuân Vân

 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục