Hệ thống chính trị >> Tỉnh ủy

Giới thiệu - Tỉnh ủy
20/06/2019 08:16:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Tên cơ quan: Tỉnh ủy Tuyên Quang Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang Điện thoại: (02073) 812 003 - Fax: (02073) 822 562