500 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang - Phú Thọ
08/11/2019 07:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 24-10-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh internet

Theo đó, nguồn vốn bố trí cho các sự án sạt lở cấp bách đồng bằng sông Cửu Long; khắc phục đê xung yếu, sạt lở bờ sông, bờ biển; các dự án phòng, chống thiên tai tại các tỉnh, thành phố trong nước. Tuyên Quang được hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang - Phú Thọ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc dự án quan trọng, cấp bách, với số vốn 500 tỷ đồng. Với việc được bố trí nguồn vốn hỗ trợ giải phóng mặt bằng là điều kiện quan trọng để tỉnh Tuyên Quang hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang - Phú Thọ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tuyên Quang còn được hỗ trợ 50 tỷ đồng di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn tại xã Khâu Tinh (Na Hang); di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Tiến Bộ (Yên Sơn).

Theo Báo Tuyên Quang