Công văn số 3298/UBND-KGVX ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
14/11/2019 17:17:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Công văn số 3298/UBND-KGVX ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Các bài khác

Xem thêm »