Công văn số 3302/UBND-THCB ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử
14/11/2019 17:19:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Công văn số 3302/UBND-THCB ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Các bài khác

Xem thêm »