Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân tháng 11 năm 2019 của người đứng đầu cấp uỷ tỉnh Tuyên Quang
14/11/2019 17:31:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân tháng 11 năm 2019 của người đứng đầu cấp uỷ tỉnh Tuyên Quang

Các bài khác

Xem thêm »