• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của cán bộ trong giai đoạn hiện nay (09/09/2019)

  Trong hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ để có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện xây dựng được một đội ngũ cán bộ trung thành với Tổ quốc và nhân dân, mẫn cán hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Ðảng". Tư tưởng của Người về công tác cán bộ và sử dụng cán bộ là những di sản vô giá.

  Xem chi tiết »

 • Bác Hồ viết di chúc (02/09/2019)

  Đầu tháng 5 năm 1990, tôi và Thế Hòa được Ban Biên tập giao nhiệm vụ gặp ông Vũ Kỳ, nguyên Thư ký riêng của Bác Hồ, lúc này đang là Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, đặt ông viết bài về Bác Hồ cho Báo Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người. Thông qua một người bạn làm việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chúng tôi hẹn trước với ông thời gian, nội dung làm viêc, ông nhận lời. Đúng hẹn, vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi có mặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cô bạn tôi bảo, các anh để xe ở đây, em dẫn đi lối này (qua khu nhà làm việc của Văn phòng Chính phủ, con đường này chỉ người quen dẫn đường mới có thể đi qua được), để sang nhà ông Vũ Kỳ bên bờ Hồ Tây.

  Xem chi tiết »

 • Công an Tuyên Quang khắc ghi lời Bác (21/08/2019)

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân một sự quan tâm đặc biệt, trong thư Người viết gửi Công an khu 12 (ngày 11/3/ 1948), Người dạy lực lượng CAND 6 điều về tư cách người Công an cách mệnh. Đặc biệt trước khi về với thế giới người hiền, trong Di chúc Người đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân những quan điểm, suy nghĩ và việc làm thiết thực với mục đích cao nhất như Người đã viết: "Cả cuộc đời tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tuột bậc là đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành..." 50 năm thực hiện Di chúc của Người, những lời căn dặn đó luôn là động lực, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của toàn lực lượng CAND nói chung trong đó có lực lượng Công an Tuyên Quang.

  Xem chi tiết »

 • Khi 'bóng cả' tham gia xây dựng Đảng, chính quyền (20/08/2019)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng, định lớp người cao tuổi (NCT) là lực lượng nòng cốt trong công cuộc cách mạng, là nhân tố góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, lớp lớp NCT trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết »

 • Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống bệnh tham ô, lãng phí (03/07/2019)

  Là Chủ tịch nước, đứng đầu Nhà nước 24 năm, Hồ Chí Minh là người kiên quyết chống hành vi tham ô, lãng phí và trừng trị nghiêm khắc những kẻ tham ô, lãng phí. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam mới ra đời, ngày 26/1/1946, trong tờ Quốc lệnh do Người ký ban hành đã ghi rõ tại Điều 8 phần Phạt: “Ăn cắp của công, xử tử”. Điều đó cho thấy mối quan tâm của Người đối với nguy cơ tham nhũng trong bộ máy nhà nước và sự cần thiết phải xử phạt nghiêm minh đối với hành vi “ăn cắp của công” của một số cán bộ, những người có chức, có quyền.

  Xem chi tiết »

 • Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/06/2019)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, vừa là một nhà ngoại giao uyên bác của dân tộc Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần trực tiếp trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước với nhiều chủ đề khác nhau. Thông qua câu trả lời của mình, Bác đã chuyển tải thái độ, quan điểm mong muốn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam một cách dễ hiểu, súc tích, khi thi mềm mỏng, khi thì cương quyết, cứng rắn... Qua cách trả lời đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò to lớn của báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, ngoại giao.

  Xem chi tiết »