• Văn phòng UBND tỉnh
 • Sở ban ngành
  • Sở thông tin và truyền thông
  • Sở tài chính tỉnh Tuyên Quang
  • Sở Nội vụ
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Sở Lao động, TB và Xã hội
  • Sở Xây dựng
  • Sở Tư pháp
  • Sở Công thương
  • Sở Nông nghiệp và PTNT
  • Sở Giao thông vận tải
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Sở Ngoại vụ
  • Sở Y tế
  • BQL Khu công nghiệp tỉnh
  • Ban Dân tộc
  • BQL Khu DL Suối khoáng Mỹ Lâm
  • BQL Khu DL Sinh thái Na Hang
  • Thanh Tra tỉnh
  • Công an Tỉnh Tuyên Quang
  • Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
  • Cục Thuế tỉnh
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • Trường CĐ nghề K.thuật- C.nghệ
  • Đài TT-TH tỉnh
 • BCĐ tuyển dụng viên chức năm 2017
 • VP HĐND Tỉnh Tuyên Quang
 • Tỉnh ủy Tuyên Quang
 • UBND tỉnh
 • Huyện, thành phố
  • Thành phố Tuyên Quang
  • Huyện Hàm Yên
  • Huyện Lâm Bình
  • Huyện Chiêm Hóa
  • Huyện Yên Sơn
  • Huyện Sơn Dương
  • Huyện Na Hang
 • Tổ chức chính trị, xã hội
  • Liên đoàn Lao động tỉnh
  • Tỉnh đoàn Thanh niên
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
  • Hội Cựu chiến binh tỉnh
  • Hội Nông dân tỉnh
  • Hội Văn học Nghệ thuật
  • UBMT Tổ quốc tỉnh
  • Hội Nhà báo
  • Hội Chữ thập đỏ tỉnh
  • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • Tổ chức khác
  • Hội Người cao tuổi tỉnh
  • Liên minh hợp tác xã
  • Đại Học Tân Trào
  • Ban điều phối DA Tam Nông
  • Liên hiệp hội KH&KT
  • Bv Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
Từ khóa tìm kiếm