Văn bản điều hành

V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2019
Số ký hiệu 3292/UBND-KGVX
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký Nguyễn Thanh
Ngày ban hành 13/11/2019
Tệp đính kèm

3292_20191113093557777020191113093627854_Signed_20191113095633783.pdf

Các văn bản khác