Văn bản điều hành

V/v thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số ký hiệu 3457/UBND-KGVX
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Nội chính
Người ký
Ngày ban hành 26/11/2019
Tệp đính kèm

1VB_GIAO_VIEC_XDKH_2019112610520191126113627761_Signed_20191126114118545.pdf

Các văn bản khác