Văn bản điều hành

V/vtập trung khắc phục hạn chế qua kiểm tra công tác Nội vụ năm 2019
Số ký hiệu 3450/UBND-NC
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Nội chính
Người ký
Ngày ban hành 25/11/2019
Tệp đính kèm

T11_Van_ban_chi_dao_sau_kiem_t20191125042235198_Signed_20191125042551337.pdf

Các văn bản khác