Văn bản điều hành

V/v Thực hiện văn bản của Bộ Tài chính về việc kiểm tra tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí QLDA và vốn Chương trình MTQG
Số ký hiệu 3448/UBND-GT
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Người ký
Ngày ban hành 30/11/2019
Tệp đính kèm

Giao_So_tai_chinh_chu_tri_thuc20191125041606180_Signed_20191125042558201.pdf