Thông tư mới quy định chi tiết và hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Hồ sơ điện tử

Văn bản điện tử

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Hết lòng phục vụ nhân dân

  • Số người online: 641
  • Số lượt truy cập: 4371878
  • Số lượt truy cập tuần: 119401
  • Số lượt truy cập tháng: 481279