Hồ sơ điện tử

Văn bản điện tử

Tuyên Quang: Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, phúc tra thu thập thông tin phục vụ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Không để mạ “chờ” ruộng

  • Số người online: 244
  • Số lượt truy cập: 1536160
  • Số lượt truy cập tuần: 12555
  • Số lượt truy cập tháng: 123081