Hồ sơ điện tử

Văn bản điện tử

Nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành Thông tin và Truyền thông

Đích đến cho các Xã nông thôn mới

  • Số người online: 344
  • Số lượt truy cập: 2436869
  • Số lượt truy cập tuần: 73577
  • Số lượt truy cập tháng: 371965