Một số chỉ số nổi bật về phát triển kinh tế 9 tháng năm 2018
04/10/2018 17:13:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt của UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế đã thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2018 tăng trưởng và đạt được những kết quả đáng kể.

Toàn cảnh thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Tuấn

Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng năm 2018 là 1.419.459 triệu đồng, đạt 77,91% dự toán năm, tăng 19,08% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa ước thực hiện là 1.322.790 triệu đồng, đạt 73,82% so với dự toán giao, tăng 16,81% so với cùng kỳ. Số thu do cơ quan thuế ước thu 1.261.913,45 triệu đồng, đạt 72,34% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 15,08% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng ngân hàng

Hoạt động huy động vốn có tổng nguồn vốn đến 30/9/2018 ước thực hiện 20.350 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 2.514 tỷ đồng (tăng 14%). Về đầu tư tín dụng, tổng dư nợ ước thực hiện đến 30/9/2018 là 15.030 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 1.315 tỷ đồng (tăng 9,5%).

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 9 tháng năm 2018 ước tăng 8,88% so với cùng kỳ năm 2017. Một số ngành tăng mạnh như: Ngành công nghiệp khai khoáng khác tăng 17,76%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 9,86%; ngành dệt tăng 7,15%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 29,32%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 52,65%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 58,2%; hoạt động thu gom xử lý và tiêu hủy rác thải tăng 83,25%....
 
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Về trồng trọt, diện tích cây hàng năm (ước tính cả năm 2018), toàn tỉnh gieo trồng được 96.278,21 ha; diện tích cây lâu năm toàn tỉnh hiện có 24.180,19 ha, tăng 1,68% so với cùng kỳ năm 2017.

Về chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có tăng trưởng khá về đàn gia súc, gia cầm, cụ thể: Đàn bò tổng đàn là 34.504 con, tăng 4,96% (tăng 1.629 con) so với cùng kỳ năm 2017; đàn gia cầm tổng đàn là 5.099,89 nghìn con, tăng 3,94% (tăng 193,34 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2017.

Về thuỷ sản, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước tính là 3.185,30 ha, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm 2017; Số lồng bè nuôi thuỷ sản ước tính  là 1905 cái, tăng 28,98% so với cùng kỳ năm 2017; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 5.819,28 tấn, tăng 8,41% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất lâm nghiệp (ước tính có đến ngày 15/9/2018): toàn tỉnh đã trồng được 11.949,51 ha rừng, đạt 103,91% kế hoạch, tăng 1,96% so với cùng kỳ năm 2017; dự ước khai thác được 544.245,43 m3 gỗ (chủ yếu là gỗ rừng trồng), đạt 66,86% kế hoạch, tăng 18,04% so với cùng kỳ năm 2017

 

Công nhân làm việc tại Nhà máy may xuất khẩu Seshin VN2. Ảnh: Thu Hằng
 

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 15/9/2018, tổng số doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.474 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký trên 14.070,62 tỷ đồng. Trong đó: 152 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm, với tổng số vốn đăng ký là 2.075,61 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Nhà máy sản xuất giầy, dép xuất khẩu Tuyên Quang do Công ty TNHH tập đoàn Better Power/Samoa); cấp giấy chứng nhận đầu tư 31 dự án, số vốn đăng ký trên 5.193 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư là 249 dự án với tổng số vốn trên 33.524 tỷ đồng.

Giao thông vận tải

Doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 9 tháng năm 2018 ước đạt 1.809.849,37 triệu đồng, tăng 9,37% so với quý cùng kỳ năm 2017. Vận chuyển hành khách 9 tháng năm 2018 ước đạt 6.120,56 nghìn hành khách, tăng 7,24% so với cùng kỳ năm 2017; Vận chuyển hàng hóa ước đạt 9.999,57 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Thương mại, giá cả, xuất, nhập khẩu và du lịch

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2018 ước đạt trên 9.944.428,8 triệu đồng, tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2017; Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác 9 tháng năm 2018 ước đạt 854.350,1 triệu đồng, tăng 5,99% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó: Ngành dịch vụ lưu trú ước đạt 70.292,1 triệu đồng, tăng 7,59%; ngành dịch vụ ăn uống ước đạt 780.606 triệu đồng, tăng 5,85%; ngành dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 380 triệu đồng, tăng 5,24%); doanh thu hoạt động dịch vụ 9 tháng năm 2018 ước đạt 368.242,9 triệu đồng, tăng 6,07% so với cùng kỳ năm 2017.

Về du lịch

Toàn tỉnh, có 288 cơ sở lưu trú, với 2.946 phòng, 4.116 giường, 07 công ty lữ hành đang hoạt động đưa, đón phục vụ khách du lịch đến Tuyên Quang. Trong 9 tháng năm 2018, tỉnh đã thu hút 1.566.900 lượt khách, đạt 93,5% kế hoạch năm, tăng 9,7% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt 1.401 tỷ đồng, đạt 93,2%, tăng 13,1%.
 

Lâm Sơn tổng hợp

  • Số người online: 1622
  • Số lượt truy cập: 55921039
Chung nhan Tin Nhiem Mang