• Khái quát chung về Tuyên Quang (24/03/2021)

  Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Việt Nam, có diện tích: 5.867,9 Km2, dân số: 784.811 người (Theo Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019).

  Xem chi tiết »

 • Bản sắc Tuyên Quang (10/03/2020)

  Trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang có một bản sắc rất riêng. Bản sắc này hình thành từ yếu tố lịch sử, tự nhiên và con người. Về lịch sử, các nhà khảo cổ học đã xác định Tuyên Quang là một trong những cái nôi của người Việt cổ. Trong tiến trình hình thành và phát triển, Tuyên Quang một thời cũng là “phên giậu của Quốc gia”. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang trở thành Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến của cả nước.

  Xem chi tiết »

 • Tuyên Quang qua các thời kỳ lịch sử (03/03/2020)

  Theo truyền thuyết và các sử liệu cũ, thời Hùng Vương, Tuyên Quang thuộc đất của bộ Văn Lang; thời Bắc thuộc là đất của quận Giao Chỉ, sau là quận Tân Xương và quận Tân Hưng.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 625
 • Số lượt truy cập: 50326397
 • Số lượt truy cập tuần: 99141
 • Số lượt truy cập tháng: 1165558