• Bảo tồn và phát huy di sản Then của người Tày (10/04/2020)

  Ngày 12-12-2019, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với việc vinh danh của UNESCO, di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái nói chung, Then của người Tày ở Tuyên Quang nói riêng sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị rộng rãi hơn trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Tày. Song cũng đặt ra đối với Tuyên Quang những thách thức không nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa dân gian độc đáo này.

  Xem chi tiết »

 • Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc (30/03/2020)

  Tuyên Quang, mảnh đất giàu tuyền thống cách mạng, văn hóa; nơi có 22 dân tộc cùng sinh sống từ nhiều đời nay, trong đó, có trên mười dân tộc đang cư trú thành từng làng bản, duy trì ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, vốn văn hóa dân gian độc đáo mang bản sắc riêng có của mỗi dân tộc, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa trong cộng động các dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc đang có xu hướng mai một…

  Xem chi tiết »

 • Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ (01/12/2016)

  Tuyên Quang là tỉnh có 22 dân tộc cư trú, ở mỗi cộng đồng các dân tộc sinh sống trên mảnh đất này đều có những nét văn hoá, phong tục tập quán từ lâu đời, đã được hình thành và phát triển qua hàng trăm năm vỡ đất lập bản, lập làng. Chính những nét đặc trưng của văn hoá đã cấu kết trong cộng đồng dân cư, tạo nên những sắc thái riêng biệt và trở thành những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đóng góp cho kho tàng văn hóa của cả nước.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 951
 • Số lượt truy cập: 10886743
 • Số lượt truy cập tuần: 59495
 • Số lượt truy cập tháng: 104972