• Nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào (07/08/2023)

  Đình Hồng Thái thuộc thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương là nơi dừng chân đầu tiên của Người khi từ Pác Bó về tới Tân Trào. Đây cũng là nơi đón tiếp các đại biểu về dự Quốc dân Đại hội (tháng 8/1945).

  Xem chi tiết »

 • Tuyên Quang trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 (28/10/2022)

  Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh của Đảng, quân và dân Tuyên Quang đã có những chuẩn bị tích cực để tham gia kháng chiến, sẵn sàng đánh trả các cuộc tấn công của địch.

  Xem chi tiết »

 • Chuyện những cơ sở cách mạng năm xưa (19/08/2022)

  Gần 6 năm ở Tuyên Quang, Bác Hồ đã đến ở và làm việc tại nhiều nơi. Những dấu chân Bác đã đi qua để lại niềm nhớ thương khôn nguôi đối với người dân quê hương cách mạng. Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đồng lòng bảo vệ Bác và cán bộ các bộ, ngành Trung ương trong những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa để Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

  Xem chi tiết »

 • Bản Chương nhớ Bác Hồ (19/08/2022)

  Bản Chương (nay là thôn Làng Chương), xã Hùng Lợi (Yên Sơn) là nơi Bác Hồ và các đồng chí cán bộ lãnh đạo cách mạng từng ở và hoạt động. Đến Bản Chương hôm nay, ngôi nhà Bác Hồ từng ở, gốc cây thị Bác nghỉ chân không còn nữa nhưng những câu chuyện kể về Bác Hồ với người dân địa phương vẫn sống mãi với thời gian...

  Xem chi tiết »

 • Quan tâm bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng (31/08/2021)

  Mùa thu năm nay, đất nước ta long trọng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Nhớ lại Tháng 8 năm 1945 tại Tân Trào, Sơn Dương (Tuyên Quang), chớp thời cơ chiến lược “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội và nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” giành chính quyền trong cả nước, tạo nên một bước ngoặt lớn trong sử dân tộc.

  Xem chi tiết »

 • Di tích lịch sử Địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (31/08/2021)

  Khu di tích Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (Khu di tích Kim Bình), bao gồm 52 điểm, phân bố trên địa bàn 4 xã: Kiên Đài, Kim Bình, Vinh Quang, Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

  Xem chi tiết »

 • Bảo tồn và phát huy giá trị những ngôi chùa cổ (31/08/2021)

  Tuyên Quang có nhiều chùa cổ với cảnh quan thiên nhiên đẹp, hấp dẫn. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh, mà còn là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh

  Xem chi tiết »

 • Phát huy giá trị khu di tích Công an nhân dân (28/08/2021)

  Những ngày tháng Tám lịch sử này, về thăm khu di tích lịch sử Công an nhân dân (CAND) mới cảm nhận hết truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an qua các thời kỳ cách mạng. Nơi đây là địa điểm đặt trụ sở của Nha Công an Trung ương, cơ quan tiền thân của Bộ Công an ngày nay. Tại đây đã chứng kiến những bước trưởng thành của toàn lực lượng, là nơi Nha công an Trung ương ra những chỉ thị, nghị quyết quan trọng, là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với lực lượng CAND.

  Xem chi tiết »

 • Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa (30/03/2020)

  Di tích lịch sử - văn hóa là sản phẩm vật chất (công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học), nhưng cũng luôn chứa đựng yếu tố phi vật chất (phi vật thể) thể hiện sức sáng tạo, đời sống tinh thần, tâm linh của thế hệ trước lưu truyền cho thế hệ sau. Vậy nên, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa không chỉ nhằm giữ gìn sản phẩm vật chất mà còn góp phần làm cho di sản văn hóa phi vật thể phat huy giá trị trong việc giáo dục, nuôi dưỡng, lưu truyền truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa cho thế hệ sau. Trong bài viết này, chỉ đề cập vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng.

  Xem chi tiết »

 • Di tích lịch sử Tuyên Quang (29/10/2019)

  Tuyên Quang vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Đảng chọn làm Căn cứ cách mạng, lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng tám giành chính quyền về tay nhân dân lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Tuyên Quang một lần nữa được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn là trung tâm đầu não Kháng Chiến.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 1417
 • Số lượt truy cập: 47771326
 • Số lượt truy cập tuần: 243868
 • Số lượt truy cập tháng: 5845