Giới thiệu - Hội đồng nhân dân tỉnh
12/03/2020 10:11:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Tên cơ quan : Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
Địa chỉ : Số 08, đường 17/8 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
Điện thoại : (0273) 824.590  - Fax: (0273) 810.752

Website: http://hdndtuyenquang.gov.vn

  • Số người online: 623
  • Số lượt truy cập: 4376804
  • Số lượt truy cập tuần: 124326
  • Số lượt truy cập tháng: 486203