Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân của người đứng đầu cấp uỷ tỉnh Tuyên Quang tháng 01 năm 2020

18/01/2020 Xem cỡ chữ


Tệp đính kèm

Các tin khác

  • Số người online: 397
  • Số lượt truy cập: 2436162
  • Số lượt truy cập tuần: 72870
  • Số lượt truy cập tháng: 371258