Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân của người đứng đầu cấp uỷ tỉnh Tuyên Quang tháng 01 năm 2020

18/01/2020 Xem cỡ chữ


Tệp đính kèm

Các tin khác

  • Số người online: 181
  • Số lượt truy cập: 369148
  • Số lượt truy cập tuần: 11728
  • Số lượt truy cập tháng: 135762