• Tỉnh Tuyên Quang
  • Quy hoạch sử dụng đất
  • Quy hoạch tổng thể
  • Thuỷ lợi
  • Môi trường
  • Nông - Lâm nghiệp
  • Thuỷ sản
  • Tài nguyên - Khoáng sản
 • Quy hoạch sở ngành - lĩnh vực
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • Sở Tài nguyên Môi trường
   • Quy hoạch sử dụng đất
  • Sở Thông tin Truyền thông
   • Báo chí - Xuất bản
   • Bưu chính - Viễn thông
  • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
   • Du lịch
   • Tổ chức
 • Quy hoạch huyện - thành phố
  • Huyện Chiêm Hoá
  • Huyện Hàm Yên
  • Huyện Lâm Bình
  • Huyện Na Hang
  • Huyện Sơn Dương
  • Huyện Yên Sơn
  • Thành phố Tuyên Quang
   • Quy hoạch chung.
   • Tài nguyên & Môi trường

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

27/08/2021 Xem cỡ chữ


Tệp đính kèm

Các tin khác

 • Số người online: 1049
 • Số lượt truy cập: 37640287
 • Số lượt truy cập tuần: 319900
 • Số lượt truy cập tháng: 267556