TP Tuyên Quang tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm
07/10/2019 00:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thời gian qua, chất lượng của các cuộc kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đồng chí Lê Công Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Tuyên Quang cho biết, ngay từ đầu năm 2019, UBKT Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng các chương trình, kế hoạch và tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, UBKT Thành ủy đã tham mưu với cấp ủy tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực dễ xảy ra các sai phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 


Một buổi họp triển khai nhiệm vụ của UBKT phường Minh Xuân.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp của thành phố đã kiểm tra 63 tổ chức đảng và 17 đảng viên, giám sát 42 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp kiểm tra 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và giám sát 4 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2019 bằng nguồn vốn phân cấp của thành phố; việc thực hiện các giải pháp chủ yếu nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 46 tổ chức đảng cấp dưới, giám sát đối với 32 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện công tác quản lý địa bàn, giải quyết đơn thư, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… 

Cùng với đó, UBKT Thành ủy chú trọng kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và đối với các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra, UBKT Thành ủy đã yêu cầu 1 tổ chức đảng kiểm điểm vì có vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; làm rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục khuyết điểm; chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và đề nghị một số cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở khắc phục việc xác định nội dung kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, rõ ràng; đối tượng kiểm tra, giám sát còn chồng chéo.

Điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát năm nay là Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBKT Thành ủy bổ sung nội dung việc thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng” vào nội dung kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định xóa tên 3 đảng viên do không thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và cho ra khỏi đảng 10 đảng viên theo nguyện vọng, do tuổi cao, sức khỏe không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng. UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 2 đảng viên do vi phạm pháp luật. 

Từ nay đến cuối năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.  

Theo TQĐT

  • Số người online: 1210
  • Số lượt truy cập: 5258459
  • Số lượt truy cập tuần: 175276
  • Số lượt truy cập tháng: 686968