Báo cáo số 12/BC-VP ngày 31 tháng 5 năm 2018. Mẫu số 01 - Sở, Ban, Ngành
19/11/2019 09:05:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2018 đến ngày 15/5/2018.
  • Số người online: 418
  • Số lượt truy cập: 1734771
  • Số lượt truy cập tuần: 14711
  • Số lượt truy cập tháng: 31684