Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
27/12/2019 15:31:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 27/12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; đại biểu các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND các huyện thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Thành Công

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập tổng hợp giúp việc Tiểu ban Văn kiện trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự thảo báo báo nêu rõ: 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, cùng với sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận và nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành; nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đã đề ra ở mức cao. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 18,18%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; 3 đột phá chiến lược Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ; 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025 được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Tiềm năng lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác hiệu quả, tạo đà phát triển mạnh trong những năm tới. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước được cải thiện và nâng cao, diện mạo đô thị nông thôn ngày càng đổi mới. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các cấp học và ngành nghề đào tạo; đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. An sinh xã hội được bảo đảm; công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững thu được nhiều kết quả. Quan hệ đối ngoại hợp tác với một số địa phương các nước và tổ chức quốc tế được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và đi vào chiều sâu. Mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc cơ bản đạt được.


Dự thảo báo cáo đưa ra phương hướng và mục tiêu giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030 gồm: Xây dựng kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững. Khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển công nghiệp. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả….

Dự thảo báo cáo cũng đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm. Các khâu đột phá là: Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển  du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển hạ tầng giao thông và đô thị động lực theo hướng bền vững, liên kết vùng; Phát  triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, trong đó ngành nông nghiệp đề nghị bổ sung đến năm 2025 có thêm 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mới trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đề xuất các giải pháp để ngành thuế  đạt mục tiêu đến năm 2025 thu ngân sách nhà nước trên 4.000 tỷ đồng. Có một số ý kiến góp ý về việc xây dựng bố cục Báo cáo chính trị hợp lý, khoa học, chặt chẽ hơn nữa, có tính dự báo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu. Đồng chí đề nghị Ban soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp thu đầy đủ, tiếp tục nghiên cứu về chủ đề, phương châm, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện. Đồng thời phát huy cao nhất trí tuệ tập thể trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội, để Báo cáo Chính trị trình Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ và ý chí nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

PV

 

  • Số người online: 353
  • Số lượt truy cập: 1535619
  • Số lượt truy cập tuần: 12014
  • Số lượt truy cập tháng: 122540