Quyết định số 244//QĐ-BTNMT ngày 30/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
17/02/2020 11:07:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Quyết định số 244//QĐ-BTNMT ngày 30/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
  • Số người online: 553
  • Số lượt truy cập: 1069839
  • Số lượt truy cập tuần: 63538
  • Số lượt truy cập tháng: 274606