Trường trung học phổ thông Xuân Vân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật
10/12/2019 15:01:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Năm học này, trường THPT Xuân Vân, huyện Yên Sơn có 19 lớp với tổng số 753 học sinh. Nâng cao chất lượng giảng dạy, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của giáo viên và học sinh toàn trường.

Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức cho học sinh toàn trường ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ. Cùng với cải tiến, nâng cao chất lượng giờ giảng, bài học, các thầy, cô giáo thường xuyên giáo dục, nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, coi đây là phần quan trọng để đánh giá đạo đức của học sinh . Đặc biệt trong các giờ giáo dục công dân và sinh hoạt hàng tuần, các thầy, cô giáo luôn nhắc nhở, chấn chỉnh ngay những biểu hiện vi phạm, lấy những ví dụ thực tiễn ở địa phương, từ đó giúp học sinh dễ tiếp thu và hiểu sâu sắc thêm về trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật và tham gia phòng, chống tội phạm.

 Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng của đội thanh niên xung kích, lấy các thành viên trong đội là hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua, phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, đảm bảo trật tự ATGT. Đội thanh niên xung kích của nhà trường có quy chế hoạt động, được trang bị những phương tiện, tài liệu cần thiết, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Đội có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nội quy, quy định của trường, giữ gìn ANTT, ATGT, phát hiện, ngăn chặn những học sinh có biểu hiện, hành vi vi phạm. Các thành viên trong đội luôn hoạt động tích cực, hiệu quả, do vậy đã góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua trong học sinh toàn trường. Từ đó, động viên khích lệ phong trào thi đua, nhắc nhở học sinh toàn trường tự giác chấp hành nội quy, quy định của trường và chấp hành pháp luật.

Hướng tới Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chía Minh, hiện nay thầy và trò trường THPT Xuân Vân đang hăng hái thi đua lập thành tích, kết quả cao trong giảng dạy và học tập, thực hiện tốt phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

PV

  • Số người online: 405
  • Số lượt truy cập: 1734713
  • Số lượt truy cập tuần: 14653
  • Số lượt truy cập tháng: 31626