Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
25/03/2020 10:44:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 24/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang ban hành văn bản số 170/STTTT-CNTT gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Báo Tuyên Quang; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ kết luận, giao các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của các cơ quan nhà nước. Dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp đến mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả, góp phần phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính toàn diện.

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang nơi cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 càng trở nên quan trọng và cấp bách, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tận dụng ngay các cơ sở hạ tầng sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính. Triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là đối tượng phục vụ; hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công. Rà soát, đảm bảo cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020, đồng thời bảo đảm việc triển khai phải hiệu quả, phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế, tránh hình thức. Ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Các cơ quan báo chí: Cổng Thông tin điện tử, Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, hướng dẫn để người dân hiểu và tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/ có 18 Sở ngành; 07 huyện/thành phố;138/138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; 100% TTHC đã được cập nhật, đăng tải đầy đủ trên hệ thống. Tính đến hết tháng 02/2020, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện cung cấp 1.933 dịch vụ công trực tuyến (trong đó, 323 dịch vụ công mức độ 2; 1.515 dịch vụ công mức độ 3; 95 dịch vụ công mức độ 4) được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Quang Khôi

  • Số người online: 1252
  • Số lượt truy cập: 5182607
  • Số lượt truy cập tuần: 99447
  • Số lượt truy cập tháng: 611155